neliöAsianajotoimisto
Jukka-Matti Laine Oy

Unioninkatu 39 A 16, 8krs
00170 Helsinki

puh (09) 61243200
fax (09) 61243201
gsm 040 5539440
email jm(at)jmlaine.com

Kuva Liisankadulta

PALVELUT

Hoidamme toimeksiantoja laaja-alaisesti 20 vuoden kokemuksella. Lähtökohtamme on asiakkaiden palveleminen. Laskutamme hyvin tehdystä työstä kohtuullisen palkkion.

Punnitsemme jokaisen toimeksiannon hoitamisen edellytykset ennen sen vastaanottamista. Tarvittaessa ohjaamme toimeksiannon toiselle asianajajalle tai muulle asiantuntijalle.

Hoidamme yritysten ja yksityishenkilöiden puolesta eri oikeusasteissa ja viranomaisissa kaikki tarpeelliset riita-, hakemus- ja hallintoasiat.

Toimimme pääasiassa suomen kielellä, mutta tarvittaessa myös ruotsin ja englannin kielillä.

Yksityishenkilöt

Palvelemme yksityisiä henkilöitä esim. perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, joihin kuuluvat mm. perinnönjaot ja niihin liittyvä verosuunnittelu, kuolinpesien selvittäminen ja jakaminen, avioliittoon (avoliittoon) ja sen päättymiseen liittyvien oikeudellisten asioiden hoitaminen.

Laadimme huolellisesti ja vastuullisesti kaikki perheiden ja sukujen tarvitsemat asiakirjat (mm. lahjakirjat ja testamentit). Autamme turvaamaan omaisuuden pysymisen suvussa.

Hoidamme kaikkia työsuhteisiin liittyviä asioita.

Olemme erikoistuneet myös asunto- ja kiinteistökauppoihin, asunto-osakeyhtiöasioihin sekä vuokrasuhteisin liittyviin kysymyksiin ja asuntosijoittamiseen. Realisoimme sopimuksesta asiakkaiden (mm. kuolinpesien) omistamat kiinteistöt ja huoneistot.

Rikosasioita hoidamme yksityisasiakkaille vain rajoitetusti (lähinnä asianomistajien puolesta).

Yritykset

Palvelemme yrityksiä mm. sopimusten laatimisessa ja sopimusriidoissa, verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja erilaisissa liike-elämän ristiriitatilanteissa. Hoidamme yritysten toimeksiannosta työsuhteisiin liittyvät asiat, kuten työsopimusten laatimiset ja päättämiset, muut työsuhteisiin liittyvät asiakirjat, yt-neuvottelut ja oikeudenkäynnit.

Perimme yritysten saatavia Suomesta ja ulkomailta.

Perustamme yrityksiä toimeksiantajan toivomusten mukaan ja teemme yritysjärjestelyitä.

Hoidamme konkurssipesiä.